سلسله مباحث بنی عباس دوم (1) / وجه تمایز «بنی فلان» و «بنی عباس» در میان روایات

سلسله مباحث بنی عباس دوم (1) / وجه تمایز «بنی فلان» و «بنی عباس» در میان روایات
فهم صحیح از تمایزات بنی عباس ثانی و بنی فلان حاکم بر حجاز در آخرالزمان نیاز به اشراف کامل به تمام روایات آخرالزمانی دارد.

در متون به دست آمده از حضرات معصومین علیهم السلام   گاها به بنی عباس ثانی صراحتا اشاره شده است. در برخی موارد به تقیه از بنی فلان نیز یاد شده است. دسته دیگری از روایات اشاره به آخرین حاکمان حجاز داشته که اینجا هم از لفظ <بنی فلان> استفاده شده است که قطعا با بنی فلان مورد نظر عباسیان ثانی متفاوت است.

والفجرمدیا l  روایات بنی عباس ثانی جزء پر تعدادترین مسائل آخرالزمانی است اینکه در منابع پژوهشی فارسی کمتر به آن رجوع شده دلایل دیگری دارد که بگذریم. موضوعات کم اهمیت تر و یا کم حجم تری وجود داشته که این منابع بیش از آن چیزی که هست به ما نشان می دهند. بماند که مساله اختلاف بنی عباس ثانی بعد از نشانه های پنج گانه ی حتمی جزء مسائل شبه حتم محسوب می شوند.

در متون به دست آمده از حضرات معصومین علیهم السلام   گاها به بنی عباس ثانی صراحتا اشاره شده است. در برخی موارد به تقیه از بنی فلان نیز یاد شده است. دسته دیگری از روایات اشاره به آخرین حاکمان حجاز داشته که اینجا هم از لفظ <بنی فلان> استفاده شده است که قطعا با بنی فلان مورد نظر عباسیان ثانی متفاوت است.

فهم صحیح از تمایزات بنی عباس ثانی و بنی فلان حاکم بر حجاز در آخرالزمان نیاز به اشراف کامل به تمام روایات آخرالزمانی دارد.

 

بنی عباس دوم (بنی فلان در برخی روایات) در برابر بنی فلان (آخرین سلسله حاکم بر حجاز):

در نص روایات بنی فلان‌حجاز  <پادشاه> اما بنی عباس دوم به <خلیفه> یاد شده اند. به نوعی سلسله بنی فلان حجاز قطعا پادشاهی موروثی، ولی بنی عباس دوم الزاما پادشاهی نیست و در روایت به شورا نیز اشاره شده است.
عدد خلفای بنی عباس مجموعا چهل خلیفه بوده که سی و هفت خلیفه آن در دوره اول و سه خلیفه آن در دوره دوم حکمرانی می کنند. هر سه خلیفه هم نام پیامبرانند.
در حالی که بنی فلان حجاز <هفت پادشاه> بوده که همه در دوره آخرالزمان حکمرانی می کنند. نام دو تن از آنها ذکر شده، یکی هم نام حیوانی (ملک فهد)و پس از او عبدلله (ملک عبدلله) است.

حال به سراغ بحث بنی عباس ثانی و بنی فلان حجاز می‌رویم:
یک تشابه و همزمان تفاوت بزرگ وجود دراد؛ هر دو شیعه ستیزی اما بنی فلان حجاز از ابتدا با دشمنی آشکار حکمرانی کرده اما بنی عباس ثانی با وعده محبت و احیای نام حضرات معصومین عایهم السلام آغاز کرده اما نص صریح وجود داشته که ملک بنی عباس ثانی در سال های پایانی خود دست به قتال شیعیان خواهد زد.
موصوع دیگر مرکز حکومت است بنی فلان حجاز که مشخص بوده اما بنی عباس ثانی قطعا در حجاز نیست و در شرق حجاز است. از بغداد تا مرو؛ به همین جهت در نصوص آخرالزمانی به حکومت آنان <فتنه شرقیه> هم می گویند.
یک تفاوت دیگر: بنی عباس ثانی را دو فرمانده الهی  و یک فرمانده شیطانی از بین می برد.
بنی فلان حجاز، توسط یک فرمانده الهیو شخص بقیه الله الاعظم عج الله فرجه طومارشان به هم پیچیده می شود.
اولی: حسنی از داخل. خراسانی از شرق و سفیانی ملعون از غرب.
دومی: حسینی یمانی از جنوب و یوسف زهرا سلام الله علیهما از درون.

اما هر دو پس از مرگ خلیفه و پادشاه بزرگشان به عدد ماه دوام خواهند یافت. به قول حضرت معصومین علیهم السلام در هر دو مورد <در دست خود نگه دار مرگ فلانی را> چون <آنگاه قائم پشت درب خانه های شماست>. نتیجه: حکومت بنی عباس ثانی هر حکومتی ست به جز آل سعود.

 

انتهای پیام/

مدیر
ADMINISTRATOR
پروفایل

کاروسل پست ها

یک نظر بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز با * مشخص شده اند

پست های اخیر

برترین نویسندگان

دارای نظر

ویدئوهای ویژه