• حیات صاحب الزمان (ع) از منظر استدلال‌های عقلانی

    حیات صاحب الزمان (ع) از منظر استدلال‌های عقلانی0

    اگر مسئلۀ کوتاهی عمر را قانون عمومی یا غالبی بدانیم، وجود استثناها در هر امری، از جمله امور طبیعی این عالم، مسئله‏‌ای روشن و انکار‌ناپذیر است.؛ نظیر گیاهان، درختان و جاندارانی که در دامن طبیعت از سابقه‌‏ای کهن و عمری طولانی برخوردارند. حال چه استبعادی دارد که در عالم انسانی هم برای نگه‌داری حجت خدا به عنوان ذخیره و پشتوانۀ اجرای عدالت و نفی و طرد ظلم و ظالمان، قایل به استثنا شویم

    ادامه مطلب