• سلمان فارسی، صحابه ایرانی پیامبر اسلام (ص)

    سلمان فارسی، صحابه ایرانی پیامبر اسلام (ص)0

    ابوعبدا… سلمان فارسی‌، در عصر خلیفه دوم و با رخصت از علی (ع) به سرزمین مادری خود باز‌می‌گردد. «کوفه» که در آن زمان پادگانی بیش نبود  با دستان عمار و سلمان بزرگ‌تر شد و مسجد به یادگار مانده و البته پر‌رمز و راز کوفه با خط‌کشی و آجرچینی‌های عمار یاسر و سلمان فارسی دیوارهایش بالا رفت.

    ادامه مطلب